Paradoxala vină a păgânilor. O perspectivă dinspre tratatele medievale