Falx Dacica. II. Tentativă de reconstituire

Preambul: 

The article describes the stages followed in order to obtain a replica of a Dacian sword, falx type, insisting on its quality, especially since the very efficiency of the sword is the one to have brought it fame and the status of a symbol-weapon. We have to reiterate the discussion – still open in the first stage of this project – whether it is or not necessary to extract from M. Cornelius Fronto’s saying “the curved weapons of the Dacians/Dacorum falcibus” a particular “falx Getae/the Get’s sickle” – how P. Papinius has named it. We concluded then, after a thorough analysis of the artistic representations from the period and the archaeological discoveries, that both aspects are possible. This because, on one hand, the monuments and the numismatics referring to Dacians offer us a large range of curved weapons, on the other, because the archaeological discoveries have broadened this range to a single usable mass-weapon which could be considered a symbol, and that is the curved sword, Sarmizegetusa type. The written sources mention a great psychological impact of the curved weapons, the artistic and numismatic sources confirm their use on a large scale, while the archaeological proves, are scarce and limited to a few daggers, sica type, and even less falx swords. Thus, we have a gap between the illustrated reality from the ancient sources and that offered by the archaeological proves. Our project wanted to diminish this gap. However, the validation of this fierce chopping and excoriation weapon did not necessarily need an experiment, as all the weapons with a similar blade were designed for the same purpose. As far as the production technique, its relevance covers the period concerning the production, which could cover only a day, all the stages of obtaining the blade and attaching the handle being included. With such a “technological flux”, even a numerous army was seen as an easy issue to handle, especially since the natural resources were sufficient to assure the raw material. However, discovering this sword only in the capital area makes the issue complicated, as its usage is limited, indicating that there were specialized troops and a certain type of heroism that only combined could justify the quasiexclusive association of the Dacians – and on the coins, of Dacia – with the named weapon. Despite the produced damage, the weapon was not perfect. It was not practical in the melee combat, as it did not offer its user the possibility of stabbing the opponent; it needed a given maneuver space, because the maximum force of the strike was obtained through handling it with both hands. This latter aspect makes it unusable for the knights, as long as they had one hand on the reins. It was even less effective in cavalry because of its curved shape, predisposed to anchoring into the enemy and thus inducing a loss of balance to the equestrian, a serious inconvenience, since they lacked saddle steps. These findings are sustained by the representations on the monument of Adamklissi and of the Trajan’s column, which show the falx dacica being used only by pedestrians. Another argument is given by archeological discoveries consisting of tombs, possibly of aristocrats, equipped with straight swords, of Celtic type. The sword’s fame is given by the ancient sources and by the samples discovered in the capital area, both sustaining its noble origin. Although falx dacica was not an aristocratic sword, it was, nevertheless, used by the elites, by professional warriors, especially trained to fight with this type of weapon. The scarcity of samples and the fact that the elite troops were never numerous cannot justify enough the horror falx dacica caused among Romans. Further, it cannot justify the reinforcement of helmets, the use of protection for arms and the general improvement of the defensive equipment, associated with Trajan’s Dacian military campaigns.

As a conclusion, the Dacian attachment towards this weapon, which, however fierce, had its disadvantages, must be sought outside the blacksmith’s and it does not stand only in the quality of the material and in the effectiveness of the shape. This attachment must be linked to the serenity with which the Dacians looked death in the eyes and ultimately, to the magical-religious symbolism these curved weapons had in almost all civilizations. The liaison between the curved weapons and death is present even today. The exploitation of this spiritual aspect from a warrior’s point of view would offer more information to elucidate the mystery of the falx dacica.

Prototipul

Panoplia de arme curbe dacice, cu un larg evantai de forme şi dimensiuni, a făcut necesară o încercare de tipologizare, cu intenţia clară de extragere din arsenalul dacic a acelei arme care să corespundă cât mai fidel caracteristicilor temutei în epoca falx Dacica[1]. Acest demers, deşi s-a dovedit anevoios şi nu întotdeauna rigid în concluzii, a permis totuşi restrângerea discuţiei la un anume tip de sabie suficient de bine documentat şi argumentat arheologic încât să fie ales drept model. Piesa astfel individualizată, descoperire cu atât mai importantă cu cât a fost facută chiar în complexul arheologic de la Sarmizegetusa Regia[2], se pastreaza la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, sub nr. inv. V 18532. Starea bună de conservare, datarea şi atribuirea etnică fără echivoc au fost de asemenea argumente puternice pentru alegerea acestei piese ca prototip în vederea realizarii unei replici. Lungimea armei, căreia îi lipsesc doar o mică parte din vârf şi probabil 1-2 cm din tija mânerului, este de 66,5 cm, măsurată pe curbură, cotarea în linie dreaptă, de la capătul tijei mânerului-la vârf, fiind de 64 cm. Limba mânerului, considerată încheiată odată cu debutul lamei, măsoară 18,5 cm, include un orificiu de nituire cu diametrul de 6 mm, situat la 1 cm de transformarea tijei în lamă. Lăţimea tijei este de 0,7 cm în capăt şi creşte pe măsură ce înaintează spre lamă, unde ajunge la 3 cm, în vreme ce grosimea, de 0,5 cm, rămâne constantă, crescând la 0,7 cm doar la îmbinarea cu lama propriu-zisă şi revenind la cota iniţială în treimea superioara a armei. Măsurată pe curbură, lama, cu secţiune triunghiulară, are 49 cm lungime şi 3,2 cm lăţime, surprinsă însă numai în partea inferioară a sabiei, restul tăiţului fiind deteriorat de coroziune. Muchia lamei măsoară 0,7 cm lângă mâner şi scade până la 0,5 în vârf, iar în adâncime tinde spre zero. Greutatea rămasă după tratamentele aplicate în laboratorul de restaurare este de circa 340 gr. Aceste dimensiuni conduc spre concluzia că, iniţial, sabia, inclusiv accesoriile, cântarea aproximativ 1 kg şi măsura sub 1 m, dar nu mai puţin de 70 cm. La aproximativ 9 cm de vârful păstrat, pe ambele feţe, lama prezintă un semn incizat, un punct înscris într-un cerc sau litera grecească theta, reprezentând o marcă a meşterului sau atelierului sau un simbol cu rol proteguitor al armei şi al mânuitorului ei[3].

 

Materialul ales

Realizarea unei replici presupune, la modul ideal, obţinerea unui obiect identic, folosind o materie primă cu aceleaşi caracteristici şi aceeaşi tehnologie de producere. Până la ora actuală nu a fost publicată încă o analiză metalografica a unei falx Dacica. Compoziţia chimică a fierului a fost însă un subiect de interes pentru cercetători. Concluziile vorbesc despre un mare grad de puritate (circa 99,96 %) a fierului rezultat în urma zdrobirii şi prăjirii minereului, care lua iniţial forma unor lupe. Transformate în bare sau lingouri, acestea erau din nou introduse în cuptor şi îmbunătăţite prin adăugarea unor compuşi chimici pe baza de carbon, pe care-l absorbeau din cărbune de lemn, os sau corn, devenind oţel. Răcirea bruscă a noii compoziţii conferea duritatea aşteptată de la obiectele din fier[4]. Din motive asupra cărora nu este cazul să insistăm, nu am putut proceda la reiterarea acestor paşi, identificaţi prin cercetările arheologice şi de laborator, astfel că nu am putut folosi, pentru obţinerea replicii în discuţie, o materie primă cu caracteristici identice celei din care a fost obţinut prototipul. Am apelat în schimb la un raf confecţionat în primii ani ai secolului XX prin procedee tehnologice tradiţionale, singurele accesibile vechilor generaţii de fierari. Vechimea lemnului roţii de car de pe care a fost desprins şi informaţiile oferite de fierarul care l-a pus la dispoziţie confirmă această datare, excluzând categoric obţinerea industrială a respectivei lame de fier. Ea a suferit, deci, aceleaşi tratamente pe care le-ar fi aplicat şi făurarii din Antichitate, obţinând proprietăţi dacă nu identice, în orice caz destul de apropiate de cele din care a fost realizată sabia aleasă ca model.

Unelte si combustibili

Reconstituirea sabiei a avut loc în fierăria lui Ioan Schiau din localitatea Şeuşa (judeţul Alba). Atelierul dispune de întregul inventar regăsibil în literatura de specialitate ca aparţinând faurilor daci. Adăugăm aici şi sistemul de aerare, de forma unui burduf acţionat manual cu o pârghie verticală. Forma identică a inventarului de unelte şi utilitatea lor presupun şi conservarea vechilor tehnici de prelucrare a metalului, acestea fiind alte atuuri de care am beneficiat în procesul de obţinere a replicii. Drept combustibili s-au folosit: lemnul, în proporţie de 30- 35%, cu care a fost întreţinută arderea mangalului (65-70% din totalul unei alimentări a vetrei). Temperatura obţinută a fost de circa 1000°C, suficientă pentru maleabilizarea lamei metalice alese pentru prelucrare.

Fasonarea

Odată stabilită materia primă, primul pas a constat în îndreptarea lamei metalice, căreia i se dăduse iniţial forma roţii de car pe care a îmbrăcat-o. Confecţionarea propriu-zisă a armei a presupus cinci etape, determinate de dimensiunile vetrei, care a permis încălzirea doar a 20-25 cm din lungimea lamei metalice şi prelucrarea efectivă a circa 15-20 cm. În fiecare etapă, lama a fost expusă 4-5 minute în vatra pentru înroşire şi s-au aplicat 25-30 de lovituri de ciocan pentru ajungerea la forma dorită. Prima etapă: obţinerea limbii mânerului, consta în comprimarea latimii lamei metalice prin bateri repetate de jur-împrejur, operaţiune repetată până la obţinerea unei pene. Următoarele etape presupun încălzirea şi încovoierea lamei în funcţie de curbura prototipului. După fiecare etapă se verifică planeitatea întregii lame şi se aplică ajustările necesare. Trecerea de la o etapă la alta presupune răcirea lamei, lăsată să se producă în mod natural, pentru a evita oţelirea prematură a metalului şi îngreunarea prelucrării în etapele următoare. Ultima etapă include şi decuparea vârfului, cu ajutorul unui ciocan-daltă, şi ascuţirea sa pe toate cele patru muchii. După obţinerea curburii, urmează subţierea lamei spre tăiş, cu ajutorul a două ciocane, datorită nevoii sporite de precizie. Operaţiunea presupune o atenţie deosebită, deoarece desfăşurarea sa provoacă recurbarea în sens invers a lamei, fiind tot timpul necesară revenirea la curbura iniţială. Subţierea se face doar din axul lamei spre interior, partea neafectată având rolul de a conferi soliditate armei. Finalul procedurii presupune decuparea, cu ajutorul ciocanului-daltă, a franjurilor rezultate în urma ascuţirii. Această intervenţie a fost necesară şi pentru revenirea la cotele prototipului şi, în special, pentru obţinerea liniarităţii tăişului.

Următoarele operaţiuni constă în obţinerea găurii pentru nit şi realizarea pe tijă a unor canale pentru sporirea aderenţei la mâner. Această ultimă intervenţie, sugerată de meşterul fierar, nu a fost observată pe piesa originală, dar e posibil ca ea să fi fost aplicată în stratul superficial, dispărut prin coroziune. A urmat îndepărtarea asperităţilor şi şlefuirea tăişului, cu ajutorul unei pile şi a unei gresii, şi călirea, cu trei etape: prima, privind întreaga lamă, a presupus încălzirea şi răcirea bruscă prin scufundare în apă; cea de-a doua etapă a vizat doar tăişul şi s-a realizat prin încălzirea incandescentă a sabiei şi răcirea direct în vatră, cu ajutorul unui jet controlat de apă, urmată de o reîncălzire pe porţiuni şi răcire în exteriorul vetrei, tot cu ajutorul unui jet de apă; în a treia etapă întreaga piesă a fost reîncălzită până la incandescenţă şi răcită brusc prin scufundare într-un vas cu apă.

Ultima operaţiune – realizarea şi fixarea mânerului pe tija prevăzută cu o gaură pentru nit – a presupus, în prealabil, stabilirea materialului din care urma să fie acesta confecţionat şi a dimensiunilor sale. Reamintim că în prima parte a acestui articol am definit tipul A2B1a, în care se încadrează şi prototipul nostru, ca “sabie pentru una sau două mâini, în funcţie de lungimea mânerului”[5], care prezintă diferite modalităţi de ataşare: într-un manşon care face corp comun cu lama[6], prin ranforsarea cu un inel[7], după o prealabilă, dar neobligatorie fixare[8] cu ajutorul unuia[9] sau a mai multor nituri[10]. Singurul indiciu cert referitor la materialul din care a fost confecţionat mânerul – lemnul – îl oferă desenul unui artefact care, din păcate, nu a intrat în discuţia anterioară referitoare la subiect, datorită neobservării la timp a neconcordanţei dintre această imagine, ce trebuia să ilustreze sabia curbă descoperită pe terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului, şi ilustraţia publicată ulterior a acestei arme. Informaţiile suplimentare, oferite cu generozitate de d-ra Gabriela Gheorghiu, căreia îi adresăm cele mai calde mulţumiri, au confirmat diferenţa, indicând descoperirea unei a doua săbii curbe undeva în Munţii Orăştiei, armă transferată între timp la Muzeul Militar Central din Bucureşti[11]. Având o lăţime de 3 cm şi o lungime a lamei de circa 40 cm, din care lipseşte doar o mică parte din vârf, precum şi un mâner păstrat pe o lungime de circa 9 cm, din lemn secţionat de o tijă de care este fixat prin intermediul a două nituri şi a unui inel intermediar acestora, sabia se încadrează perfect categoriei A2B1a, din care a fost selectat prototipul pentru executarea replicii. Comparând desenul publicat de C. Daicoviciu cu imaginea sabiei cu nr. inv. 16238 aparţinând Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti, recent introdusă în circuitul ştiinţific[12], pare indubitabil că avem de-a face cu două piese distincte. Aceasta discuţie este importantă deoarece sporeşte la patru numărul săbiilor curbe certamente autentice din categoria A2B1a sau “Sarmizegetusa”, cum ne-am permis să o supranumim, iar provenienţa sa din Munţii Orăştiei este, de asemenea, un detaliu care sprijină opinia noastră cum că producerea şi utilizarea acestui tip de sabie au fost circumscrise ariei din jurul capitalei, fiind probabil un apanaj al elitei războinice din preajma regelui.

Revenind la problema confecţionării mânerului pentru replică, apariţia acestei “noi” descoperiri arheologice confirmă preocuparea faurilor daci de a identifica cea mai eficientă modalitate de fixare a lamei. Prototipul ales de noi are însă o singură gaură pentru nit, ceea ce ridică imperios nevoia unui inel de ranforsare în punctul cel mai solicitat al armei, care putea suplini şi lipsa gărzii la acest tip de sabie. Realizat din lemn de esenţă tare, cu o lungime de 22 cm, depăşind deci tija prototipului, mânerul pentru care am optat are la extremităţi o grosime mai mare faţă de mijloc, motivată prin tipul de acţiune a armei – lovire-tragere –, care presupune existenţa unei părţi mai groase în spatele mâinii, pentru o priză eficientă. Aplicarea mânerului s-a făcut prin introducerea succesivă a tijei incandescente. Locaşul obţinut prin procesul de ardere a fost curăţat şi umplut cu un amestec de clei de oase şi rumeguş, pentru eliminarea totală a spaţiilor libere.

Eficacitatea

Studiul pe care ni l-am propus ar fi fost lipsit de finalitate fără verificarea calităţilor armei, mai ales că tocmai eficacitatea a fost cea care i-a adus temuta faimă. Datorită unghiului curburii, întreaga forţă de penetrare se concentrează în vârful armei, care nu se pretează, deci, la împungere, acţiunea sa fiind maximă doar prin lovirea în forţă şi retezare. Aceasta o face deosebit de periculoasă, chiar şi în cazul în care inamicul este protejat de armură, scut şi coif . Leziunile potenţiale (tăieturi, despicături) depindeau, deci, în mare măsură, de forţa loviturii, de experienţa celui ce folosea sabia, de unghiul de incidenţă, precum şi de porţiunea de corp afectată. În cazul loviturilor cu amplitudine mare, intervenea şi forţa de inerţie conferită de greutatea armei şi a braţului. În funcţie de regiunile anatomice afectate, aceste leziuni puteau produce următoarele efecte:

a) la nivelul extremităţii cefalice, în cazul în care loviturile ar fi fost aplicate perpendicular sau aproape perpendicular, rănile tăiate sau înţepate puteau fi superficiale, doar cu interesare tegumentară, subcutanată sau musculară subjacentă, dar puteau fi şi profunde, în cazul în care forţa loviturilor ar fi fost mare, mergând până la fracturarea oaselor craniene cu dilacerare cerebrală (distrugerea structurii creierului) şi hemoragii consecutive. În cazul loviturilor tangenţiale sau prin secerare, la acest nivel puteau surveni tăieri cu amputaţii de structuri moi (pavilioane de urechi, nas).

b) la nivelul gâtului, în cazul în care forţa lovirii nu ar fi fost mare, se puteau produce tăieri cu interesare tegumentară a ţesutului subcutanat, a musculaturii şi vaselor sangvine mici, superficiale. În cazul aplicării unei lovituri de forţă medie, lama armei putea pătrunde mai adânc, producând leziuni la nivelul musculaturii profunde, a vaselor sangvine importante (artera carotidă sau vena jugulară), sau s-ar fi putut secţiona laringele ori traheea. Dacă lovitura era bine direcţionată şi forţa aplicării era foarte mare, aceasta putea duce până la secţiuni vertebrale cervicale, cu secţionări de măduvă a spinării, ducând chiar la decapitare.

c) în regiunea toraco-abdominală, rănile produse în cazul loviturilor uşoare erau tăieri la nivelul tegumentelor, a straturilor subcutanate şi a musculaturii superficiale. Loviturile de forţă medie sau mare, în cazul aplicării într-un unghi potrivit, puteau pătrunde cu destulă uşurinţă în cavitatea toracică, provocând fracturi ale coastelor şi leziuni ale organelor, în special a inimii şi plămânilor, sau deschiderea peretelui abdominal, cu eviscerări şi leziuni de organe abdominale şi hemoragii consecutive.

d) în cazul loviturilor aplicate membrelor, loviturile de forţă mică puteau produce răni puţin adânci, cu interesare tegumentară şi musculară superficială. Loviturile de forţă medie puteau produce secţionări de grupuri musculare şi de vase importante, cu hemoragii consecutive, chiar fatale. Loviturile aplicate cu forţă mare puteau produce leziuni mult mai importante, care puteau afecta şi structurile osoase, mergând până la amputaţii de degete sau porţiuni de membre.

În ciuda ravagiilor pe care le-a produs, arma nu a fost totuşi una perfectă. Improprie pentru lupta de aproape, deoarece nu oferă posibilitatea înjunghierii, ea necesita un oarecare spaţiu de manevră, pentru că forţa maximă a loviturii se obţine doar prin mânuirea sa cu ambele mâini. Acest din urmă aspect o face improprie şi pentru uzul cavalerilor, câtă vreme aceştia aveau o mână ocupată cu frâiele. Şi mai improprie pentru lupta călare o face însă tocmai forma sa curbată, predispusă la ancorarea de adversar, provocând dezechilibrarea călăreţului, inconvenient agravat de lipsa scărilor de şa. Aceste constatări sunt întărite de reprezentările de pe monumentul de la Adamklissi şi de pe Columna traiană, care înfăţişează falx dacica doar în mâinile luptătorilor pedeştri. Faima sabiei, aşa cum apare ea transmisă de izvoarele Antichităţii, şi exemplarele descoperite, concentrate în arealul din preajma capitalei, susţin imaginea unei arme nobile, care nu putea fi lăsată pe mâna oricui. Astfel, dacă falx dacica nu a fost un apanaj al aristocraţilor, trebuie să fi fost mânuită de trupe de elită, formate din războinici profesionişti[13], special instruiţi să lupte cu acest tip de armă. Numărul redus de piese semnalate până acum şi faptul că, în mod obişnuit, trupele de elită constituie doar o parte, nu cea mai numeroasă, a unei armate, nu pot justifica suficient spaima pe care falx dacica a provocat-o printre romani şi nici grija pentru ranforsarea coifurilor şi introducerea apărătorilor de braţ, îmbunătăţiri ale armamentului defensiv asociate, în literatura de specialitate, cu campaniile dacice ale lui Traian[14].

Concluzii

Arheologia a fost, chiar de la începuturile sale, o disciplină imposibil de tratat într-un mod singular, dezvoltându-se inseparabil conectată la alte ştiinţe şi discipline. Această interdisciplinaritate a devenit determinantă îndată ce informaţia istorică relevată de cercetarea arheologică a lărgit orizonturile cunoaşterii istorice. Departe de a satura nevoia de cunoaştere, dezvoltarea arheologiei a născut noi întrebări, a emis noi ipoteze şi a trasat noi scenarii de reconstituire istorică. Pentru a putea răspunde noilor provocări, arheologia a recurs la experimente şi metode inedite, pe care le-a grupat într-o nouă disciplină, arheologia experimentală, deosebit de necesară odată cu depăşirea abordărilor teoretice[15]. În esenţa sa, adevărul istoric este ipotetic, iar arheologia oferă doar interpretări plauzibile asupra artefactelor, determinate de contextul descoperirii şi de existenţa analogiilor. În completare, arheologia experimentală încearcă să pătrundă mai adânc în universul funcţional al unui artefact, ridicând probleme legate de modalităţile sale de producere şi de utilizare şi lărgind astfel spectrul informaţiilor oferite de obiectul redus la calitatea de descoperire arheologică şi obstrucţionat de lipsa izvoarelor scrise sau ilustrative de altă natură ori de starea precară de conservare. Prin verificarea practică a enunţurilor istoricilor şi arheologilor, arheologia experimentală completează în mod fericit cunoaşterea, validând sau infirmând ipoteze. În acest scop, modalitatea cea mai frecvent utilizată este aceea a obţinerii de replici după artefactele descoperite, folosind materiale, procedee şi principii tehnologice pe cât posibil identice cu cele contemporane obiectului copiat[16].

Proiectul de reconstituire a falx Dacica a plecat tocmai de la aceste considerente, în speranţa de a putea oferi informaţii suplimentare pentru înţelegerea traseului istoric al acestei arme-simbol a dacilor. Se cuvin, deci, rememorate şi aşezate alături cunoştinţele anterioare şi cele rezultate în urma derulării procesului de obţinere a replicii. Reamintim, mai întâi, discuţia – deschisă în prima parte a acestui studiu[17] – dacă este sau nu necesară extragerea din sintagma lui M. Cornelius Fronto “armele curbe ale dacilor/Dacorum falcibus”[18] a unei anume “falx Getae/secera a getului” – după expresia lui P. Papinius Statius[19]. Am conchis atunci, pe baza unei minuţioase analize a reprezentărilor artistice din epocă şi a descoperirilor arheologice, că ambele ipostaze sunt întemeiate, pe de o parte pentru că monumentele şi numismatica referitoare la daci ne oferă o întreagă panoplie de arme curbe, pe de alta pentru că descoperirile arheologice au restrâns această panoplie la o singură armă utilizabilă în masa căreia să i se poată atribui statutul de simbol, şi anume sabia curba de tipul Sarmizegetusa. Izvoarele scrise vorbesc, deci, de un mare impact psihologic al armei/armelor curbe ale dacilor, cele artistice şi numismatice confirmă utilizarea lor pe scară largă, în vreme ce descoperirile arheologice sunt rarisime, limitându-se la câteva pumnale de tip sica şi la şi mai puţine sabii de tip falx. Avem, astfel, o mare discrepanţă între realitatea ilustrată de sursele antice şi cea dezvaluită de cercetarea arheologică. Demersul nostru a avut în vedere tocmai atenuarea, oricât de firavă, a acestei discrepanţe. Dar validarea sinistrei faime de armă de retezat şi sfârtecat a sabiei curbe dacice nu avea neapărat nevoie de un experiment, câta vreme toate armele cu tăiş similar pentru aşa ceva au fost concepute. Referitor la tehnologia de producere, relevanţa se rezumă la durata procesului, care, cu toate aproximaăiile, se pare că nu depăşea o zi, incluzând totalitatea etapelor, de la obţinerea lamei metalice până la ataşarea mânerului. Cu un asemenea “flux tehnologic”, dotarea unei armate, fie ea şi numeroase, nu trebuia să constituie o problemă, mai ales că resursele naturale de suprafaţă se pare că erau suficiente pentru a furniza materia primă. Totuşi, descoperirea acestui tip de sabie doar în arealul circumscris capitalei restrânge utilizarea sa, indicând specializarea unor trupe şi un anume gen de eroism care, doar acţionând împreună, pot justifica asocierea cvasiexclusivă a dacilor – iar pe monede şi a Daciei – cu respectivul obiect. Ataşamentul lor pentru o asemenea armă care, oricât de bine era mânuită, avea dezavantajele ei, trebuie deci căutat în afara atelierului de fierărie şi nu rezidă doar din calitatea materialului şi eficacitatea formei, oricât de importante ar fi acestea, ci trebuie pus în legătură cu acea detaşare cu care dacii priveau moartea şi, poate nu în ultimă instanţă, cu semnificaţia magico-religioasă pe care diversele tipuri de arme curbe au avut-o în mai toate civilizaţiile cunoscute, asocierea dintre ele şi moarte fiind o constantă regăsibilă până astăzi. Exploatarea acestui filon spiritual şi din perspectiva unei mentalităţi a razboinicului ar oferi, cu siguranţă, informaţii suplimentare pentru elucidarea încă enigmaticei falx Dacica.

Bibliografie: 

Literatură modernă – sinteze

IIR 1964                                                  ***, Izvoare privind istoria României, I, Bucureşti

Bejan-Micle 2006                  Bejan, Adrian, Micle, Dorel, Arheologia. O ştiinţă pluridisciplinară. Metode clasice şi moderne de lucru, Timişoara

Glodariu-Iaroslavschi 1979 Glodariu, Ioan, Iaroslavschi, Eugen, Civilizaţia fierului la daci (sec. II î.e.n. – I e.n.), Cluj-Napoca

Gheorghiu 2005                                    Gheorghiu, Gabriela, Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului (sfârşitul sec. II a. Ch. – începutul sec. II p. Ch.), Cluj-Napoca

Iaroslavschi 1997                                 Iaroslavschi, Eugen, Tehnica la daci, Cluj-Napoca

Ingersoll et alii 1977                             Ingersoll, Daniel, Yellen, John E., Macdonald, William (ed), Experimental Archeology, New York

Petre 2004                                              Petre, Zoe, Practica nemuririi. O lectură  critică a izvoarelor greceşti, referitoare la geţi, Iaşi

Romanescu 1976                                  Romanescu, Gh., Oastea română de-a lungul veacurilor, Bucureşti

Rustoiu 2002                                         Rustoiu, Aurel, Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană, Cluj-Napoca

 

Literatură modernă – articole

Borangic 2006                                       Borangic, Cătălin, Falx dacica. I. Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice, în NEMVS, anul I (2006), nr. 1-2, p. 45-105

 C. Daicoviciu 1953                              Daicoviciu, Constantin, Şantierul Grădiştea Muncelului, în “Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, an IV, nr. 1-2

Nota CSDR: 

Articol publicat în NEMVS II-III, 3-6, Alba Iulia, 2007-2008, pg. 44-62

Note: 

[1] Borangic 2006

[2] C. Daicoviciu 1953, pg. 169; Glodariu-Iaroslavschi 1979, pg. 137-138; Gheorghiu 2005, pg. 182, fig. 186/4; Catalogul expoziţiei Dacia Augusti Provincia, Bucureşti 2006, p. 125, nr. cat. 69

[3] Rustoiu 2002, pg. 57-77

[4] Pentru toate detaliile referitoare la tehnologia de prelucrare a fierului, vezi Iaroslavschi 1997, pg. 19-25, 88-95

[5] Borangic 2006, pg. 63

[6] Borangic 2006, pg. 63, fig. 37, pg. 68, fig. 49

[7] Borangic 2006, pg. 63, fig. 35, pg. 64, fig. 41-43

[8] Pornind de la premisa că ar fi dacică, sabia descoperită la Viscri (Borangic 2006, p. 65, fig. 46) nu prezintă nici un orificiu de prindere pe tijă.

[9] Borangic 2006, pg. 65, fig. 45

[10] C. Daicoviciu 1953, pg. 169, fig. 22

[11] Romanescu 1976, pg. 13

[12] Catalogul expoziţiei Dacia Avgvsti Provincia, Bucureşti, 2006, p. 124, cat. 65.

[13] Petre 2004, pg. 255-260

[14] Liviu Petculescu, Armata romană în Dacia în timpul lui Traian, în Catalogul expoziţiei Dacia Avgvsti Provincia, p. 31, 33, 179, nr. cat. 190.

[15] Alexandru Dragoman, Sorin Oanţă-Marghitu, Între monopol şi diversitate: arheologie, conservare şi restaurare în România, http://archaeology.ro , martie 2008

[16] Ingersoll et alii, 1977, pg. XII.-XIII; Bejan-Micle 2006, pg. 73

[17] Borangic 2006, pg. 50

[18] Principia Historiae II, apud IIR 1964

[19] Achilleis, partea a II-a, versul 133 (ediţia Aldo Marastoni, Leipzig, 1974, p. 51).