Existau bariere cultural lingvistice sau graniţe religioase în Dacia Romană?

Preambul: 

The significant loss of males in the kingdom of Decebalus, followed by the colonization of Trajan Dacia with elements ex toto orbe romano, resulted, according to many scholars, in the aggressive and almost immediate Romanization of the area. The occupation army of the Empire also contributed to this phenomenon, significantly influencing the whole economic, cultural and religious life of the province. However, it is not clear how profound and consistent this process of Romanization was at the level of the entire province. What was the real picture of the colonization?

An important indicator of romanization are epigraphic sources, which have become more abundant lately, with the advance of archeological research. Of inscriptions, perhaps the most useful information for our subject is provided by votive monuments, since they confer a cultural, professional and even ethnic identity to the dedicator, unless they are erected out of a ‘duty of service’ to the official cults of the state. Sometimes inscriptions dedicated to a certain god occur in a very restricted area, possibly indicating a specific local phenomenon that should be traced back to traditions that precede Romanization. These regional differences may also be related to the phenomenon of colonization and displacement of barbaric populations, as well as to attempts by provincial administration to exploit economically a territory rich in natural resources.

Cucerirea regatului lui Decebal de către romani a însemnat integrarea în cadrul Imperiului Roman a unui vast teritoriu de la nordul Dunării locuit de daci. În viziunea împăratului Traian, înglobarea Daciei în graniţele statului roman urma să se realizeze rapid, în condiţiile în care Dacia lui Decebal a fost secătuită de bărbaţi, iar popularea noii provincii s-a realizat lesne cu elemente ex toto orbe romano.

Colonizarea agresivă promovată de primii împăraţi Antonini trebuia să aibă efecte imediate în planul romanizării spaţiului carpato-danubiano-pontic. Practic, procesul de latinizare a Daciei s-a realizat, în viziunea multor specialişti, în profunzime, la un nivel nemaiîntâlnit până atunci în cazul altor provincii. Armata romană de ocupaţie a avut o contribuţie importantă la acest fenomen. Locuitorii colonizaţi, alături de elementele militare, veterani şi soldaţi în termen au impus în viaţa cotidiană limba latină, scrierea, legea şi sistemul de valori romane, religia cu credinţele funerare practicate în lumea romană. Aceste păreri, valabile din punct de vedere teoretic şi susţinute în unele cazuri de dovezi arheologice şi epigrafice au câştigat teren în ultimul timp în cadrul literaturii de specialitate.

                Totuşi, ne punem întrebarea: dacă eficienţa unor politici demografice cu elemente alogene şi colonişti de diverse etnii – triburi în curs de romanizare, populaţii prea puţin sau deloc romanizate – au putut oferi garanţia romanizării unui teritoriu atât de sălbatic? Ce a urmărit împăratul Taian în momentul fondării Daciei? Ce scop a avut colonizarea? Felul planificat în care a fost pus în practică acest proces urmărea în vreun fel omogenizarea populaţiei colonizate sau integrarea dacilor supravieţuitori între provincialii mediului urban? Greu de răspuns mulţumitor la aceste întrebări! Totuşi, un punct de plecare pentru o astfel de analiză merită realizat.

                În următoarele rânduri vom creiona câteva observaţii care vor zugrăvi situaţia militară şi economică a Daciei Traiane care a jucat un rol cu totul deosebit între provinciile dunărene, fapt ce a avut drept consecinţă aplicarea unor politici imperiale gândite pentru un avanpost în lumea barbară aşa cum era de altfel provincia nord dunăreană[1].

                Regatul lui Decebal a reprezentat pe bună dreptate un El Dorado pentru lumea romană a secolului I d.Hr., cantitatea mare de metale preţioase capturate de armata romană la finalul conflictelor cu dacii a făcut impresie în epocă şi a atras mulţi colonişti în anii ce au urmat[2]. Totuşi, ştim din sursele literare că iernile grele din Dacia erau descurajante pentru mulţi cetăţeni romani obişnuiţi cu clima mediteraneană care-şi doreau să se stabilească la nordul Dunării de Jos. În unele perioade reci avem ştiri că Dunărea îngheţa complet, ea putând fi traversată călare, iar din ironiile poetului Florus la adresa lui Hadrian, deducem că Dacia începutului de secol II d. Hr. era un fel de Siberie a Imperiului Roman, nu foarte primitoare cu noii veniţi[3]. Cu siguranţă la climatul răcoros au contribuit din plin întinsele suprafeţe împădurite ale Munţilor Carpaţi. Dintr-o analiză a reprezentărilor de arbori de pe scenele Columnei lui Traian s-a ajuns la concluzia că pădurile de stejar şi de brad dominau peisajul montan dacic[4].

                Din analiza materialului epigrafic s-a putut constata că în cadrul procesului de colonizare a Daciei mulţimea celor veniţi la nordul Dunării, care au înfiinţat aşezări civile erau indivizi ce însoţeau armata romană, mulţi dintre ei foarte probabil rude ale soldaţilor. Majoritatea cetăţenilor romani sau peregrini stabiliţi în Dacia erau familiarizaţi cu administraţia romană, fapt care a contribuit la integrarea rapidă a noului teritoriu în cadrul structurilor economice ale Imperiului Roman. Însă, tot economia statului a impus – din raţiuni de eficienţă –  colonizările programate cu elemente civile slab romanizate.

                Este bine ştiut cazul triburilor iliro-dalmate stabilite în arealul Alburnus Maior (Roşia Montană): pirusti, baridusti et sardeates[5]. Aceste triburi erau specializate în minerit şi puteau trăi în satele montane ale Apusenilor atât de expuse frigului iarna şi atacurilor sarmaţilor iazygi. Aceşti dalmatini însă erau, în marea lor majoritate, destul de înapoiaţi ca nivel de cultură şi civilizaţie. Strabon ne relatează despre ei că erau aşa de izolaţi în munţii lor încât nici pe vremea romanilor, când le-a fost cucerit teritoriul, nu cunoşteau moneda în cadrul schimburilor comerciale[6]. În cazul Daciei, săpăturile din ultimul deceniu de la Roşia Montană ne-au dezvăluit că enclava de mineri iliro-dalmatină, care trăiau în aşezări modeste de tip kastella, au mai evoluat între timp din punct de vedere al culturii materiale, dar cunoaşterea limbii latine la ei era destul de precară. Cel mai bine se observă acest lucru în cazul inscripţiilor votive care prezintă multe stângăcii de scriere şi o exprimare foarte simplistă, greu de descifrat, cu abrevieri şi ligaturi greu de înţeles[7]. În cazul tăbliţelor cerate care conţin contracte de muncă, descoperite în minele romane de la Alburnus Maior, remarcăm că administraţia romană s-a îngrijit să reglementeze raporturile de muncă, în condiţiile în care mineritul aurifer era un monopol imperial. În câteva cazuri dalmatinii erau capabili să semneze aceste contracte, la redactarea lor având nevoie de intermediari care să le facă cunoscut conţinutul[8].

                Atât sursele epigrafice cât şi cele arheologice, îndeosebi materialul arheologic din necropole, ne arată că la Alburnus Maior predominau iliro-dalmatinii şi dardanii. În acest areal geografic practic nu este atestată o populaţie nonilirică. Inclusiv sculptura şi reprezentările artistice de pe stelele funerare au trăsături ilire[9].

                Cu toate intervenţiile edilitare şi administrative ale romanilor, arealul Munţilor Apuseni foarte probabil a rămas dominat de un peisaj demografic specific Illyricum-ului, iar limba latină era mai mult ca sigur destul de puţin vorbită între mineri.

                O categorie de cetăţeni aflată într-o situaţie oarecum în cealaltă extremă sunt cetăţenii romani de origine micro-asiatică. Aceştia erau bine pregătiţi profesional, având o cultură elenistică foarte bogată mai ales în plan spiritual. Inscripţii în limba greacă puse de către aceştia apar îndeosebi în mediul urban. Mulţi greci, cu statutul de sclavi, activi în administraţie sau pe lângă stăpânii lor, consacră adesea inscripţii greceşti zeilor orientali. Un procent de 12 % din totalul inscripţiilor Daciei romane sunt redactate în limba greacă, demonstrând o suficient de bună răspândire a acestei limbi la nordul Dunării[10].

                Chiar dacă cei mai mulţi dintre vorbitorii de limbă greacă s-ar părea să fie dintre orientalii elenizaţi  care au fost colonizaţi în Dacia şi între aceştia existau diferenţe notabile. De exemplu, evreii şi sirienii erau mai ataşaţi de valorile sociale şi religioase ale patriei lor. Din punct de vedere epigrafic sunt atestate şi în provincia Dacia asociaţii religioase care funcţionau pe criterii etnice[11].

                Cum anume îşi manifestau în cadrul lumii romane diferitele etnii semite credinţele şi obiceiurile este destul de greu de înţeles. Un model ar putea constitui palmyrienii, seminţie arabă din zona marginală a deşertului sirian, care a oferit statului roman arcaşi de elită pentru armată[12].

                Nefiind cuceriţi de romani, foarte probabil din cauza poziţiei lor geografice, palmyrenii s-au bucurat, datorită eficienţei lor în luptă şi comportamentului lor cooperant, de un statut privilegiat în cadrul Imperiului. Palmyra, oraşul caravanier din mijlocul deşertului, a devenit regat clientelar al Romei, negustorii de aici putând în continuare să-şi păstreze monopolul comerţului caravanier cu Imperiul Persan şi India folosind calea navigabilă a Eufratului, care devenise între timp graniţa răsăriteană a statului roman.

                Datorită înţelegerilor cu Imperiul Roman, palmyrienilor, în schimbul serviciului militar li se permitea în provinciile unde erau detaşaţi să-şi păstreze religia şi tradiţiile, limba şi scrierea aramaică[13].

                În teritoriul Daciei prezenţa lor se face remarcată pentru prima dată probabil în cadrul războaielor cu dacii ale împăratului Traian, când, alături de alte contingente de arcaşi orientali, aceştia au rărit rândurile rezistenţei fanaticilor războinici ai lui Decebal.

                Cu certitudine în timpul evenimentelor dramatice din Dacia anilor 117 / 118 d.Hr., când la aflarea morţii lui Traian, dacii se răsculaseră, o altă vexilaţie importantă de palmyreni sagittari ex Syria îl însoţesc pe noul guvernator al provinciei, Quintus Marcius Turbo să potolească revolta). Pentru stabilitatea zonei, împăratul Hadrian hotăreşte să-i cantoneze pe palmyrieni în trei centre militare de la nordul Dunării: Tibiscum (Jupa), Optatiana (Surduc) şi Porolissum (Moigrad)[14]. Organizaţi în formaţiuni neregulate, arcaşii palmyrieni au constituit cele mai eficiente miliţii interne ale Daciei romane. Deoarece reprezentau o armă foarte specializată – străină romanilor – ei şi-au păstrat în cadrul sistemului de recrutare roman tradiţia întregirii efectivelor cu elemente din patria natală. Din această pricină, credem noi, ei au putut rezista mai bine la politica oficială de romanizare prin armată a aliaţilor barbari. Mai mult chiar au putut genera prin manifestările lor religioase din provincia Dacia un fenomen de aculturaţie, contrar romanizării, care atrăgea noi adepţi dintre romani spre teologia Baalimilor şi moda orientală.

                Totuşi, cea mai interesantă evidenţă a atitudinii lor conservatoare faţă de zeii patriei şi tradiţiile de acasă se poate observa pentru palmyrienii Daciei în cazul stelelor funerare. Aceste monumente păstrează inscripţii bilingve atât în latină, cât şi în aramaică, Dacia fiind provincia europeană a Imperiului Roman cu cele mai multe inscripţii de acest tip. Faptul că în epigrafele funerare preferau ca acelaşi text să-l scrie şi în aramaică, persana imperială, este după părerea noastră un indiciu că în comunităţile palmyriene existau destul de mulţi cunoscători ai acestei limbi.

                Cert este că influenţa acestor indivizi creşte odată cu venirea la putere a dinastiei Severilor. Aceşti capi ai Romei Eterne, puni de origine, erau puternic legaţi de Syria prin împărătesele lor şi au încurajat astfel răspândirea şi ascensiunea cultelor orientale. În Dacia, aceste religii ale misterelor prind un asemenea avânt încât palmyrienii ajung repede să-şi extindă influenţa lor între elitele provinciale. Este binecunoscut cazul lui Publius Aelius Theimes, care din veteran, lăsat la vatră, ajunge repede datorită iscusinţei lui şi a bogăţiei materiale de care se bucura să ocupe funcţia de IIviral al coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa (primar al capitalei provinciei). Bineînţeles, el nu uită înainte de toate să ridice un templu zeilor supremi ai Palmyrei, vrând parcă să sfideze în capitala cu ius italicum, pe zeii oficiali ai statului roman[15].

                Palmyrenii nu erau singurii care vădeau atitudini conservatoare în felul lor de a fi în cadrul societăţii romane provinciale. Maurii, spre exemplu, aveau o atitudine oarecum asemănătoare. Celebrii datorită vitejiei lor şi indispensabili împăraţilor romani în cadrul campaniilor militare (a se vedea cazul prinţului berber Lusius Quietus), aceşti africani erau destul de puţin „curioşi” de legea şi cultura latină.

                Suliţaşi şi lăncieri neîntrecuţi, maurii, ne spune Herodian, făceau vexilaţii de luptă extrem de eficiente cu arcaşii orientali împotriva barbarilor daci, celţi sau germanici[16]. Acest fapt se vede şi din dispunerea lor în cadrul sistemului defensiv al provinciei Dacia, aproape de fiecare dată arondaţi pe lângă o unitate de sagittari palmyrieni sau commageni.

                Totuşi, faţă de palmyrieni, maurii erau mult mai puţin civilizaţi, fiind inferiori atât din punct de vedere al culturii materiale, cât şi al credinţelor religioase. Ei au acceptat stăpânirea romană, după mai multe conflicte şi răscoale, dar nu şi-au însuşit decât foarte târziu tradiţiile şi stilul de viaţă roman. Sălbatici, primitivi şi lacomi, maurii nu erau priviţi cu ochi buni de către greco-romani, iar culoarea neagră a pielii şi părul lor cârlionţat provocau adesea repulsie[17].

                În cadrul provinciei Dacia, în afara episodului cavaleriei maure a lui Lusius Quietus, care a surprins dacii din munţi prin şarjele din timpul războaielor cu dacii, maurii au ajuns să fie stabiliţi în Dacia abia spre sfârşitul domniei împăratului Antoninus Pius, în mai multe castre: Răcari, Sânpaul, Tibiscum, Ampelum, Optatiana[18].

                O caracteristică a conservatorismului lor s-a constatat arheologic ca fiind refuzul de a pune inscripţii. Foarte rar, aceştia pun totuşi epigrafe funerare pentru conaţionalii lor căzuţi la datorie[19]. Cu toate că ştim că au fost colonizaţi în Dacia nu au lăsat prea multe urme în urma lor.

                Revenind la întrebarea din titlu putem emite ipoteza că existau diverse bariere etnice, lingvistice şi chiar religioase în cadrul societăţii provinciale dacice, graniţe invizibile care s-au format datorită sistemului de colonizare, dar nu trebuie să uităm că intenţia romanilor nu era în Dacia de a crea o provincie uniformă din punct de vedere etnic şi social, ci de a exploata resursele şi bogăţiile naturale ale teritoriului nord-dunărean şi de a-l apăra cât mai eficient.

                Aşa cum arată cele câteva indicii, în Dacia traiană au fost colonizate multe seminţii din Imperiul Roman, statul propunându-şi probabil formarea unei unităţi în diversitate, pe fondul eliminării iniţiale a preponderentului element dacic[20].

                Diferitele populaţii tribale, mai primitive unele dintre ele, care au fost aduse de romani în Dacia s-au romanizat cu timpul datorită stilului de viaţă provincial roman, total diferit de cel pe care l-au dus prin tradiţie înainte în patria lor. Acestea au fost forţate de împrejurări să se adapteze, fiind obligate să interacţioneze cu administraţia şi coloniştii, cetăţeni romani, vorbitori de limba latină şi la rândul lor şi-au adus în timp, în acest fel contribuţia la romanizarea spaţiului nord-dunărean. Calitatea acestui tip de romanizare în acest stadiu al cercetării ne scapă!... dar suntem convinşi că o cercetare mai profundă, care să pună în evidenţă particularităţile regionale ale Daciei Romane va oferi răspunsurile la multe întrebări ce gravitează în jurul acestui subiect.

De asemenea este greu de spus dacă s-a ţinut cont, în momentele de reformă administrativă (în timpul lui Hadrian şi mai apoi al lui Marcus Aurelius) de particularităţi locale. Se poate totuşi spune că zona Olteniei este conectată mai mult la lumea balcanică, elenistică, pe când zona transilvăneană a provinciei Dacia este mai mult orientată spre cele două Pannonii şi conectată de Moesia Superior. Diferenţele sunt şi de zeităţi adorate, preferate în ritualurile zilnice. Un exemplu edificator: Silvanus, nu este deloc adorat în Dacia Inferior, în schimb bate recordul la atestări epigrafice în Dacia Superior şi Porolissensis.

                O mai profundă analiză a felului în care au interacţionat între ele diversele comunităţi compacte de colonişti ar putea să ne ofere mai multe explicaţii pentru felul în care noii locuitori ai Daciei Romane s-au adaptat la climă şi au reuşit să domesticească teritoriul fostului stat al regelui Decebal. În orice caz, pentru un asemenea demers nu sunt suficiente doar sursele literare şi epigrafice actuale, arheologia trebuie să-şi spună cuvântul, să aducă surplusul de informaţie necesară pentru a putea avea o imagine cât mai realistă a calităţii vieţii cotidiene de la nordul Dunării de jos.

 

Nota CSDR: 

Articol publicat în volumul "Quaestiones Romanicae" (2013), pg. 102-106, editat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest Timişoara la Ed. Jate Press, Szeged

Note: 

[1] C. H. Opreanu, Dacia romană şi Barbaricum, Timişoara, Ed. Mirton, 1998, p. 8.

[2] A. Husar, Din istoria Daciei romane, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, p. 17-18.

[3] Florus, Epitomae, (Vergilius orator an poeta, 2): „Ego nolo Caesar esse, [...] Scythicas pati pruinas” („Nu vreau să fiu împărat să îndur zăpezile din Sciţia”), apud Fontes ad Historiam Daco-Romaniae Pertinentes-Izvoare privind istoria României, vol. I, (ed. Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu, Gheorghe Ştefan), Bucureşti, Ed. Academiei, 1964, p. 526-527.

[4] Cr. Stoiculescu, Un rezumat de informare asupra valorii documentare a Columnei traiane sub raport forestier, în „Tibiscum” (Studii şi Comunicări Caransebeş), VI, 1986, p. 238.

[5] L. Mihăilescu-Bârliba, Ex toto orbe romano: Immigration into Roman Dacia, Leuven-Paris, Ed. Peters, 2011, p. 13-14.

[6] Strabon VII, 6, 1.

[7] P. Damian (edit.), Alburnus Maior, vol. I, Bucureşti, Ed. Cimec, 2003, p. 304-305.

[8] I. I. Russu, Inscripţiile Daciei romane, vol. I, Bucureşti, Ed. Academiei, p. 80.

[9] L. Mihăilescu-Bârliba, op. cit., p. 15.

[10] Ligia Ruscu, Corpus inscriptionum graecarum, Debrecen, Hungarian Polis Studies, 2003, p. 108-109.

[11] L. Mihăilescu-Bârliba, op. cit., p. 15-16.

[12] C. Daniel, Pe urmele vechilor civilizaţii, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1987, p. 185.

[13] J. Ramon Carbo Garcia, I sogni orientali in Dacia. Sottomisione e dipendenza personale dalla divinita, în „Ephemeris Dacoromana”, XIII, 2011, p. 118.

[14] Doina Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureşti, Ed. Museion, 1994, p. 94.

[15] Ted Kaizer, Latin-palmyrenean inscriptions in the Museum of Banat at Timişoara, în „Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis”, Cluj-Napoca, Ed. Nereamia Napocae Press, 2004, p. 569.

[16] Herodian, VI, 7, 5.

[17]  D. B. Saddington, Race Relations in the Early Roman Empire, în „Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt”, II, 1975, p. 191-194.

[18] Doina Benea, Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia, în „Banatica”, 8, 1985, p. 140.

[19] Eadem, Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmäler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum), în „Analele Banatului”, s.n., II, 1993, p. 192-193.

[20] Kim Kyung-hyun, The Multiculturalism and the Roman Empire, în www.waseda.jp/prj-med_inst/bulletin, p. 138, (accesat la 10.12.2012).