Elena Lazăr

Parcurs profesional: 

Universitatea Bucureşti

Relatia cu CSDR Lucus: 

Consilier metodologie cercetare