Simpozionul „Cercetări Arheologice şi Numismatice", ediţia a VIII-a

19 Septembrie 2022
Muzeul Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Direcţia de Cultură Olteniţa/Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române, organizează, în perioada 29-30 septembrie 2022, simpozionul „Cercetări arheologice și numismatice", ediţia a VIII-a. Lucrările acestei manifestări ştiinţifice se vor desfăşura la Direcţia de Cultură Olteniţa, jud. Călăraşi. Rdeținem dintre titlurile propuse: - Despina Măgureanu, Cătălin Cristescu, Date noi privind peisajul funerar din sud - vestul Transilvaniei în a doua epocă a fierului. - Sorin Cleşiu, Rezultatele cercetărilor arheologice preventive de la Snagov-Tâncăbeşti desfăşurate în anul 2021. Ioana Manea, Diana Sonu, Vlad Bîndea, Theodor Ignat, Toma Bucuroiu, Principalele rezultate ale săpăturii din situl Lacul Tei-Debarcader (Tuzla 50) în anul 2021. - Aurel Vîlcu, Dan Pîrvulescu, Monede de aur cipriote şi siciliene din secolele V-III a. Chr. aflate în colecţia Maria şi dr. George Severeanu. - Steluţa Marin, Despre monedele contramarcate de la Histria din prima jumătate a sec. III a.Chr. - Theodor Isvoranu, Sebastian Matei, Tezaurul de monede celtice descoperit la Spătaru, jud. Buzău. - Mihai Dima, Dan Elefterescu, Monede romane descoperite recent la Durostorum. - Theodor Isvoranu, Descoperiri monetare la Romula. Campania 2021. - Mihaela Iacob, Vestigii antice pe Valea Slavei: 1. Teritoriul comunei Slava Cercheză.