Lectograf

Secţiunea Bibliotheca Lucus - Lectograf este rezervată lucrărilor de publicistică asimilabile (cronici, recenzii, interviuri, adnotări) care propun refectări-semnal şi de analiză critică a unor titluri biblibografice convergente domeniului de interes CSDR Lucus sau problematici transcendente acestora. Replicile şi punctele de vedere polemice vor fi publicate exclusiv la secvenţa Opinii - cu condiţia expresă ca acestea să fie redactate în limitele polemicii ştiinţifice autentice, fie în formulă contraargumentativă aplicată, fie în formulă dizertativă alternativă. Secvenţele Fototeca Lucus şi Vitrina editorială Lucus găzduiesc cu precădere instantanee imagistice din activitatea generală a CSDR Lucus.

Nu există articole în această secţiune.

ACL nr. 10A/2022

Numărul 10A/2022 al revistei științifice Acta Centri Lucusiensis, editată de Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, a fost validat în ședința Colegiului de redacție din 30 iulie 2022, desfășurată sub prezidiul prof. dr. emeritus Dan Negrescu.

Detalii »