Reconstructe istorice

Secţiunea Bibliotheca Lucus - Reconstructe istorice este rezervată articolelor ştiinţifice şi lucrărilor de publicistică asimilabile (eseuri sau adnotări) care propun abordări structural-fenomenologice integrale ale problematicii istorice vizate, fără limitarea la dimensiuni specializate de tehnologie a cercetării (la aşa-numitele "discipline auxiliare"). Încadrarea într-una din cele patru secvenţe cronologice propuse (Dacia Magna, Dacia Augusti, TardenoDacica sau DacoRomania) este nelimitativă; în cazul în care abordarea vizează aspecte ale "istoriei lungi", lucrarea în cauză va fi încadrată în secvenţa Istorie civilizaţională.

Nu există articole în această secţiune.

ACL nr. 10A/2022

Numărul 10A/2022 al revistei științifice Acta Centri Lucusiensis, editată de Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, a fost validat în ședința Colegiului de redacție din 30 iulie 2022, desfășurată sub prezidiul prof. dr. emeritus Dan Negrescu.

Detalii »