Problema celui de-al doilea Dromichiaetes

Preambul: 

There is a strong probability that the Thracian general Dromichiaetes, defeated in the battle of Chaeroneea in the year 86 BC, during the first Mithridatic War, may be the ruler of the kingdom of Getia. The main argument in favour of this hypothesis is the following: while, at that time, Thracia was a kingdom vassal to Rome (which controlled it through an obedient royal clan and an important military disposition at the Macedonian border), Getia was able to develop unimpeded, expanding its territorial authority in the south of the Danube, possibly just at the beggining of this first Mithridatic War.

Hegemon de necontestat al vestului mediteraneean, Roma intră, în secolul I î.Hr., în atotcuprinzătoarea competiţie din spaţiul est-mediteraneean, regiune cu o multimilenară istorie a manifestărilor imperiale, în care - subliniem acest fapt - are de purtat o confruntare frontală nu cu o altă putere statală, fie ea şi de acelaşi rang, ci cu un veritabil commonwealth cultural-instituţional, o amplă reţea de organisme statale şi peristatale, clădită de-a lungul a aproape jumătate de mileniu, pe fundamentele aşezate de Imperiul Persan şi metamorfoza elenistică a acestuia. În pofida faptului că piesa de rezistenţă, nu însă şi de polarizare, a acestui commonwealth este Egiptul, nu Ptolemeu al IX-lea Soter, ci vărul său, suveranul Mithridates al VI-lea al regatului Pontului, iniţial aliat al Romei, va deveni exponentul militar al contraofensivei panelenistice, desfăşurată între anii 89 - 63 î.Hr. şi cunoscută sub terminologia istoriografică consacrată drept "războaiele mithridatice". Fapt bine cunoscut, formaţiunile politice ale dacilor şi geţilor, întru totul integrate acestui commonwealth (mai mult decât restul populaţiilor tracice), vor fi masiv antrenate în conflict, de partea taberei elenistice, de care erau intim legate prin conexiunile politico-economice oferite de polisurile Pontului Stâng, dar şi prin lignaje religioase, personale ori de interese nou-conştientizate, ajungând să-şi constituie, la sfârşitul conflagraţiei, sub regele Burebista şi în continuitatea programului politic al lui Mithridates, prima şi cea mai amplă (dar şi aparent efemeră) unitate politică. Un episod anume din această conflagraţie, anume intervenţia forţelor mithridatice în Macedonia şi Achaia din anii 87 - 85 î.Hr., aduce în prim plan un personaj în care, cu foarte mare probabilitate, îl putem identifica pe ultimul suveran al Geţiei de dinaintea perfectării alianţei Burebista - Deceneu: ne referim la Dromichiaetes, un al doilea personaj cu acest nume, după legendarul adversar al lui Lisimach.

          La începutul anului 86 î.Hr., după ce prima sa expediţie trimisă în Balcani a înregistrat o suită de înfrângeri din partea trupelor lui Cornelius Sulla, Mithridates trimite o nouă armată, condusă de fiul său Archatias[1]. Intervenţia acestuia nu reuşeşte să despresureze Atena, care, până în aprilie, cade în mâinile lui Sulla. Deşi pierd principala poziţie din vestul Egeei, forţele lui Mithridates, conduse de generalul său Archelaus, îşi continuă operaţiunile în Thesalia, Beoţia şi Macedonia - la această fază a războiului fiind atestată explicit şi participarea unui corp de armată condus de Dromichiaetes[2], împreună cu care forţele elenistice se ridică la deloc neglijabila cifră de 120.000 de combatanţi, o forţă net inferioară primei armate pontiene (de 250.000 infanterişti, 40.000 de călăreţi şi 300 de corăbii[3]), dar cu atât mai semnificativă cu cât, după pierderea Athenei, grecii şi macedoneenii părăsiseră în massă tabăra lui Mithridates, trecând în cea a lui Sulla. O primă observaţie, avându-şi suport în relatarea lui Appian: în enumerarea acestuia, tracii sunt menţionaţi înaintea tuturor celorlalte neamuri, chiar şi înaintea pontienilor, ceea ce conduce la concluzia (de necesitate logică, având în vedere desfăşurarea evenimentelor) că tracii furnizau cel mai numeros contingent în această nouă armată, comandată de acelaşi Archelaus. De altfel, în această oaste, în afara tracilor şi pontienilor, mai participau la acel moment doar sciţii, cappadocienii, bithinienii, galatienii şi phrigienii; exceptându-i pe traci şi pe sciţi, toţi aceştia sosiseră în Balcani în componenţa primelor două misiuni militare trimise de Mithridates şi, deşi Appian ne asigură că "fiecare neam îşi are propriul său general, iar Archelaus are comanda supremă peste toţi", nici unul dintre comandanţii lor nu este suficient de important (prin el însuşi ori prin contingentul comandat) pentru a fi numit. Singura excepţie, din acest punct de vedere, este acest Dromichiaetes al tracilor, pe care, după modul în care îşi construieşte naraţiunea, acelaşi Appian ni-l dezvăluie ca aproape egal lui Archelaus. Mai mult chiar, judecând după faptul că el dispare în cursul bătăliei decisive de la Chaeroneea (în care coaliţia eleniştilor va pierde 110.000 din cei 120.000 de luptători angajaţi[4]), în vreme ce Archelaus reuşeşte să se replieze spre Chalcis, avem a deduce că Dromichiaetes, eventual alături de generalul pontian Taxiles,  a avut comanda operativă a trupelor aliate şi a împărtăşit soarta cvasitotalităţii luptătorilor.

          Identificarea generică a lui Dromichiaetes ca trac nu este suficientă, mai ales întrucât ştim că, în aceste operaţiuni, au fost angajate mai multe entităţi politico-militare ale tracilor - cele ale eneţilor, dardanilor şi sintilor, care continuau să atace la frontiera de nord a Macedoniei[5], devenind ţinta represaliilor lui Sulla chiar în continuarea operaţiunilor de la Chaeroneea şi Chalcis[6]. Posibilitatea ca generalul Dromichiaetes să fi reprezentat unul din aceste neamuri este de exclus: chiar şi luate împreună, cele trei formaţiuni erau prea reduse, mai ales sub aspect demografic, pentru a furniza taberei elenistice un contingent atât de semnificativ, încât să fi propulsat un vicecomandant al întregii armate - şi, indubitabil, după un dezastru militar precum cel de la Chaeroneea, n-ar mai fi avut forţa să susţină atacurile de hărţuire evocate documentar. Identificarea formaţiunii politice care l-a dat pe Dromichiaetes se rezumă, aşadar, la a alege între regatul Traciei dintre Haemus şi Rhodopi, şi cel al Geţiei dunărene. Teatru de război în decursul primului război mithridatic, Tracia avusese, la începutul acestui veac I î.Hr., statutul de regat clientelar Romei, care îi amputase în prealabil teritoriul, în contextul ocupării Macedoniei: cu un impresionant dispozitiv militar la frontiera macedoneeană şi o casă regală aservită Romei, este greu de admis că Tracia ar fi dorit şi ar fi putut mobiliza, atunci, un corp militar de câteva zeci de mii de luptători, cât trebuie să prezumăm că numărase oastea lui Dromichiaetes. În plus, cunoaştem numele regelui care domnea în acei ani peste Tracia odrysă, iar acesta nu este Dromichaites, ci Sadalas[7] – Cicero, cel care ne transmite informaţia, oferindu-ne şi o informaţie suplimentară: spre deosebire de comandantul tracilor de la Chaeroneea, regele Sadalas se aliniase taberei lui Sulla, fiind implicit un adversar al lui Mithridates.

Dimpotrivă, regatul Geţiei pare să aibă, la acest moment, deopotrivă potenţialul, motivaţia şi oportunitatea pentru o participare de anvergură la conflagraţia romano-elenistică. Îndeaproape conexate la interesele economice şi, implicit, politice ale polisurilor greceşti din Pontul Stâng, cărora le era furnizor de securitate de mai bine de trei veacuri, autorităţile politice ale acestui regat vor fi marşat rapid la obiectivele şi planurile strategice ale lui Mithridates, fiind în măsură să mobilizeze nestingherit şi în mod repetat (deşi nu imediat) forţe armate importante, inclusiv pentru că-şi subordonaseră anterior grupurile etno-politice din sudul Dunării, până spre Haemus. În argumentarea acestei interpretări sunt de invocat: expansiunea teritorială graduală, atestată din vremea primului Dromichiaetes (care se înstăpâneşte asupra salbei de cetăţi de pe ambele maluri ale Dunării) şi, mai apoi, Rhemaxos (care, ne spune lapidariul histrian[8], îşi dispută cu tracul Zoltes autoritatea în dreapta fluviului); respectiv, împrejurarea că, deşi a fost afectată fără îndoială de sosirea celţilor galaţi (care par să-şi fi întemeiat câteva burguri pe malul sudic al fluviului), interludiul celtic a fost mai puţin turbulent pentru Geţia decât pentru Tracia, geţii fiind în poziţia de a-şi reinstaura neconcuraţi autoritatea teritorială în spaţiul haemo-dunărean, valorificând astfel în folos propriu strămutarea grupului de la Tylis în viitoarea Galatia.

          Desigur, reconstituirea propusă şi, în particular, propoziţia "Dromichiaetes II, rege al Geţiei", rămân, încă, în zona probabilităţilor - dar a unor probabilităţi consistente şi întru totul verosimile. O suită de evenimente şi procese istorice ulterioare bătăliei de la Chaeroneea sunt, în temeiul acestei lecturi, mai uşor contextualizabile şi, implicit, prin retroconexiune, se constituie ca argumente indirecte în favoarea interpretării propuse. O parte a acestora îl au ca personaj principal pe Deceneu, despre care Strabon ne spune că "umblase multă vreme în Egipt"[9], iar Jordanes, că "pe timpul domniei lui Burebista peste geţi, Deceneu a venit în Geţia, pe vremea când Sulla a pus mâna pe putere la Roma"[10]. Cum ascensiunea lui Sulla la demnitatea dictatorială este nu un moment anume, ci un proces în desfăşurare simultană cu primul război mithridatic[11], data general acceptată pentru sosirea lui Deceneu la curtea lui Burebista, a anului 82 î.Hr., trebuie văzută ca un termen post quem - în acest caz, fiind mai mult decât verosimil să presupunem că vizita lui Deceneu în Egipt (sau vizitele, dacă, logic, vor fi fost mai multe) a/au avut ca principală misiune rezolvarea situaţiei generate de vacanţa ce va fi survenit la tronul Geţiei, după moartea lui Dromichiaetes II. Rezolvarea acestei probleme era de stringentă necesitate, întrucât – în reconstituirea propusă – Geţia, care se afla deja angajată în conflictul militar continental, rămăsese nu doar fără rege, ci şi fără armata pe care o mobilizase şi o pierduse la Chaeroneea. Soluţia pe care Deceneu o găseşte împreună cu Ptolemeu al IX-lea Soter (la curtea căruia trebuie să admitem că a ajuns, câtă vreme nu contestăm vizita în Egiptul alexandrin[12]), este aceea a parteneriatului politico-militar cu Burebista şi, firesc, cu oastea acestuia. Deceneu ne apare, aşadar, drept exponentul cel mai important al organizării politico-juridice getice, singurul calificat, în acel moment, să ocupe tronul lăsat liber de acest al doilea Dromichiaetes. Calificarea lui Deceneu rezida, fără îndoială, în demnitatea sacerdotală pe care trebuie să i-o prezumăm (şi care-i va fi creat o conexiune suplimentară cu regele Pontului, Mithridates fiind asociabil aceluiaşi cult al lui Dionyssos, al cărui supranume şi-l şi însuşeşte) - şi avem a presupune că nu a uzat de dreptul şi oportunitatea ivită, din raţiuni pe care astăzi le-am defini "de politică externă", expuse mai sus: dificultatea temporară de a mobiliza o nouă armată de anvergură după dezastrul de la Chaeroneea, iminenţa unei confruntări cu trupele Romei (care se vor angaja în campanii spre Dunăre în anii următori, cu regularitate: în 77 î.Hr. - sub Pulcher, în 76 î.Hr. - sub Curio[13], în 73 î.Hr. - sub Varus Lucullus[14] etc), nu în ultimul rând, imperativul de a-şi îndeplini angajamentele faţă de aliaţii din commonweath-ul elenistic, care, trebuie să admitem, începuseră chiar în acea perioadă să negocieze planul de marş transcontinental, de teama căruia Roma va fi angajat împotriva coaliţiei polarizate de Mithridates toate forţele disponibile.

          În aceeaşi logică, este de luat în calcul posibilitatea ca tocmai acest rege Dromichiaetes II să fi fost artizanul recuperării teritoriale complete a spaţiului dintre Haemus şi Balcani de către Geţia, eventual chiar în contextul pregătirii şi desfăşurării primului război mithridatic. Evenimentele care se vor succede în regiune peste două generaţii, respectiv, în deceniile de după dispariţia lui Burebista, ne îndeamnă să prezumăm că anexiunea acestui teritoriu va fi fost de dată relativ recentă, întrucât aici continua să rezide o autoritate politică autonomă, care va fi exprimată mai târziu prin Rolles, prietenul generalului Crassus şi adversarul regelui get Dapyx[15]. Data general acceptată a acestei anexiuni este cea a campaniei lui Burebista împotriva polisurilor Pontului Stâng – dar trebuie să observăm, pe de o parte, că între teritoriul getic sud-dunărean şi ansamblul neunitar al cetăţilor greceşti vecine nu există nici o solidaritate de ordin politic, iar pe de altă parte, că episodul intervenţiei oastei getice (conduse ori nu chiar de Burebista, este mai puţin relevant), în anul 61 î.Hr.[16], împotriva trupelor lui Antonius Hybrida, la solicitarea explicită a Histriei, are mai degrabă semnificaţia ripostei forţei legitime/suzeranului legitim împotriva invadatorului. Apartenenţa la Geţia a acestui teritoriu sud-dunărean, ce va fi numit ulterior şi vremelnic în izvoare drept Rhipa Thraciae, pare să-l fi precedat pe Burebista şi în logica generală a conflagraţiei romano-elenistice din anii 89 - 63 î.Hr. (teritoriile polarizate de polisurile Pontului Stâng, deja integrate în dominionul lui Mithridates Eupator, nu puteau avea în acel sezon alt stăpân decât ori pe Mithridates însuşi, ceea ce nu este cazul, ori pe un aliat al acestuia, interesul coaliţiei fiind de a controla deplin coridorul comercial dunărean), dar şi întrucât suveranul sud-getic deja pomenit, Rolles, îşi are la rândul său un corespondent anterior în "lista regală" getică: anume, pe acel Oroles care a stăvilit avansarea bastarnilor[17].

 

Bibliografie: 

I. Izvoare literare

 

Appian

Appian din Alexandria, Appian din Alexandria, Historia Romana, trad. White, H., Ed. Loeb, Harvard University Press 1972

 

Casssius/Scott-Kilvert

Cassius, Dio Cocceianus, The Roman History: The Reign of Augustus, trad. Ian Scott-Kilvert, ed. Penguin Books, New York 1987

Eutropius&Watson

Eutropius, Breviarivm Historiae Romanane/Abridgement of Roman History, trad. John Selby Watson, George Bell & Sons, London 1886

Iordanes/Popa-Lisseanu

Iordanes, Popa-Lisseanu, G. (trad.), Drăgan, J.C. (ed.), Getica, ed. Centrul

European de Studii Tracice – Nagard, Roma 1986

Polybius

Polybius, Istorii, vol. 1+3, Shuckburgh, Popescu, Virgil, Piatkowski, Adelina. (trad.), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1966

Strabon

Strabon, Geografia, vol I, II, III, trad. Vant-Ştef, Felicia, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1972, 1974, 1983

Titus Livius

Titus Livius 1976, Ab urbe condita, vol 1+2, Marinescu Nour, A. (trad.), Ed. Minerva, Bucureşti 1976

Livius/Bettenson

Livy, Bettenson, Henry, Rome and the Mediteranean, ed. Penguin Group,

New York 1976

 

II. Literatura modernă – sinteze

 

Petrescu-Dâmboviţa et alii, 2001

Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria românilor – vol. I, Academia Română, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Ed. Enciclopedică, Bucureşti

Bejan-Măruia 2003

Bejan, Adrian, Măruia, Liviu, Istoria şi civilizaţia geto-dacilor, ed. Universităţii de Vest, Timişoara

Bevan 1989

Bevan, Edwin R., The House of Ptolemy, Ares Publishers Inc, Chicago

Crook-Lintott-Rawson 2008

Crook, J.A., Lintott, Andrew, Rawson, Elisabeth, „The Cambridge Ancient History IX – The Last Age of the Roman Republic” – ed. Cambridge University Press, p. 310 – 326

Daicoviciu H. 1968

Daicoviciu, Hadrian, Dacii, ed. Pentru Literatură, Bucureşti

Gruen 1986

Gruen, Erich, The Hellenistic World and The Coming of Rome, Ed. University of California Press

Hazel 2002

Hazel, John, Who’s Who in The Roman World, ed. Routledge, London/New York

McGing 1986

McGing, B.C., The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus, ed. Leiden E.G. Brill

Nistorescu 2005

Nistorescu, Laurenţiu, Statele DacoRomaniei, ed. Waldpress, Timişoara

Pârvan 1982

Pârvan, Vasile, Getica, o protoistorie a Daciei, ed. Meridiane, Bucureşti

Petolescu 1991

Petolescu, C. Constantin, Decebal, regele dacilor, Ed. Academiei Române, Bucureşti

Pippidi 1988

Pippidi, D.M., Studii de istorie şi epigrafie, ed. Academiei RSR, Bucureşti

Popa-Lisseanu 2007

Popa-Lisseanu, G., Oprişan, I. (ed), Dacia în autori clasici, ed. Vestala, Bucureşti

Ryan 1998

Ryan, Francis X., Rank and Participation in the Republican Senate, ed. Franz Steiner Stuttgart

Scullard 1982

Scullard, H.H., From the Gracchi to Nero, ed. Methuen, London

Smith 1857            

Smith, William (ed.), Dictionary of Greek and Roman Geography, vol I-II,

ed. Little, Brown & Comp., Boston

Tsetskhladze 1998

Tsetskhladze, Gocha R. (Ed.), The Greek Colonisation of The Black Sea Area, ed. Franz Steiner Stuttgart

 

III. Literatura modernă - articole

 

Avram 2000

Avram, Alexandru, Istoria politică a coloniilor greceşti din Dobrogea, în „Istoria românilor”, vol I, Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe Alexandru (coord), ed. Academia Română, ed. Enciclopedică, Bucureşti 2001, pg. 501-532

Condurachi 1978

Condurachi, Emil, Burebista, succeseur du programme politique de Mithridate VI Eupator, în Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae, vol. 26, 1978

Hint 2008

Hint, John G.F., Mithridates, în Crook, J.A., Lintott, Andrew, Rawson, Elisabeth, „The Cambridge Ancient History IX – The Last Age of the Roman Republic” - ed. Cambridge University Press, p. 129 - 164

Thompson 2008

Thompson, Dorothy J., Egypt 146-31 BC, în Crook, J.A., Lintott, Andrew, Rawson, Elisabeth, „The Cambridge Ancient History IX – The Last Age of the Roman Republic” - ed. Cambridge University Press, p. 310 - 326

 

Nota CSDR: 

Articolul a fost publicat, într-o primă versiune, în revista „Clio” Timişoara, nr. 1/2008 şi 2/2008; versiunea prezentă a fost expusă în şedinţa de lucru a CSDR Lucus din 14 octombrie 2012.

Note: 

[1] Appian, XII, 35

[2] Appian, XII, 41

[3] Appian, XII, 18

[4] Appian, XII, 45

[5] Appian, XII, 55

[6] Dimpotrivă, niciunde în textul lui Appian, atât de atent chiar şi cu formaţiuni etno-politice minuscule, precum eneţii sau sintii, nu se face vreo referire la aplicarea vreunor sancţiuni de orice natură pentru regatul Traciei, ceea ce întăreşte presupunerea că nici o grupare militară reprezentând-o pe aceasta nu a fost angajată împotriva Romei.

[7] Cicero, In Verrem 2, 63. Regele Sadalas, care a domnit între anii 87-79 î.Hr., a fost identificat cu fiul lui Cotys al V-lea.

[8] H. Daicoviciu 1968, p. 78 şi urm.

[9] Strabon, VII ,3, 11

[10] Jordanes, XI, 66

[11] Appian, XII, 51. Caius Marius îl declară inamic public pe Sulla în anul 86, la doar câteva luni după victoria dobândită de acesta la Chaeroneea

[12] Misiunea lui Deceneu în Egipt nu are, în fapt, nimic excepţional, mai ales dacă avem în vedere faptul că interlocutorul său, faraonul Ptolemeu Soter, s-a aflat vreme îndelungată în Cipru, ţinut devenit foarte accesibil cetăţilor din Pontul Stâng (implicit şi geţilor) odată cu constituirea imperiului circumpontic al lui Mithridates (Thompson 2008, pg. 314-318). În plus, nu putem trece cu vederea că atât Mithridates, cât şi Deceneu şi Ptolemeu Soter erau legaţi într-un fel sau altul de vârfurile sacerdonate ale cultului dionisiac, cel dintâi asumându-şi de altfel şi supranumele divinităţii supreme protectoare (McGing 1986, pg. 90, Hint 2008, pg. 140 şi 163, pentru supranumele lui Mithridates).

[13] Livius, Epit., 92, 95, Florus, I, 39, 6

[14] Appian, IX, 30, Eutropius, VI, 10

[15] Pârvan, p. 53 şi urm.

[16] Cassius, XXXVII, 10, 2 - 3

[17] Pompeius Trogus, Epit. XXXII, 3, 16