Livius Petru Bercea

Filolog, profesor universitar doctor, cercetător ştiinţific, scriitor profesionist
Data si locul nasterii: 

7 septembrie 1946, Pojoga-Hunedoara, România

Parcurs profesional: 
 • 2012 - prezent: preşedinte al Colegiului ştiinţific consultativ al CSDR Lucus
 • 2004 – 2012: cancelar ştiinţific al Universităţii Europene Drăgan Lugoj
 • 2002 - 2012: profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii Europene Drăgan Lugoj; domenii de competenţă: comunicare, retorică şi stilistică, metodologia cercetării ştiinţifice
 • 1999 - 2002: conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii Europene Drăgan Lugoj şi la Universitatea „Banatul” din Timişoara
 • 1996 - 1999: secretar ştiinţific la Centrul de ştiinţe sociale al Institutului de Cercetări Socio-Umane “Titu Maiorescu” Filiala Timişoara a Academiei Române
 • 1981: doctor în filologie cu teza: "Lexicul poeziei lui Tudor Arghezi – perspectivă stilistică"
 • 1971 - 2001: cercetător ştiinţific, apoi cercetător ştiinţific principal la Filiala Timişoara a Academiei Române
Bibliografie de autor: 

Cărţi de autor (selecţie):

 • 2007: Ieşirea din canon, Editura Hestia Timişoara
 • 2002: Terminologia juridică românească: repere semantice şi etimologie, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj
 • 2000: Lexicul juridic românesc, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj
 • 1993: Etimologia limbii române. Bibliografie, Editura Amphora, Timişoara (coautori: Sergiu Drincu şi Mihaela Chioreanu)
 • 1992: Sintaxă: condiţie, agent, relaţie, Editura Amphora, Timişoara

Manuale (selecţie):

 • 1993: Teste lingvistice pentru admiterea în învăţământul superior, Editura Metanoia, Timişoara
 • 1985: Exerciţii de gramatică, Editura Facla, Timişoara (coautor: Ioan Muţiu)
 • 1985: Bibliografia onomasticii româneşti. Bibliographie der rumänischen Onomastik, Ed. Tipografia Universităţii Timişoara (coautor: Vasile Frăţilă)
Alte mentiuni: 
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România; autor şi coautor a 16 cărţi de etimologie, stilistică, gramatică, limbaje de specialitate, critică literară; autor a peste 180 de studii, articole, recenzii; editor şi prefaţator
 • Membru al Societăţii Române de Lingvistică Romanică
 • Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România
 • Membru al Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată
 • Decorat cu Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler
 • Membru în comisii de doctorat; membru în consiliile redacţionale ale unor reviste ştiinţifice universitare şi academice; membru în colectivele ştiinţifice de organizare a unor simpozioane şi sesiuni de comunicări universitare şi academice
Relatia cu CSDR Lucus: 

Vicepreşedinte al Colegiului ştiinţific consultativ